Proiectul “Stagii de practică pentru integrarea elevilor şi studenţilor pe piaţa muncii” implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Ioan N. Roman” are ca obiectiv general dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi şi studenţi  în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii.

Prin activităţile proiectului se urmareşte să se creeze securitate emoţională elevilor şi studenţilor, să stimuleze motivaţia lor de a se integra în societate, să stimuleze încrederea în sine şi nevoia de a se alătura unui grup social şi profesional, sa îi inveţe pe elevi şi studenţi principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranţa de sine, autocontrolul şi ultimul, dar nu cel din urmă, să creeze premise de dezvoltare a unei cariere, inclusiv sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Proiectul „Stagii de practică pentru integrarea elevilor şi studenţilor pe piaţa muncii” îşi propune să sporească calitatea procesului de formare profesională a elevilor şi studenţilor prin activităţi practice.  Astfel, vă veţi putea forma competenţele de muncă şi experienţa necesară unei tranziţii spre piaţa muncii si obtinerii unui loc de muncă.

Proiectul vă oferă posibilitatea de a urma stagiul de practică în :

  • Activităţi economice
  • Activităţi de estetică şi igienă corporală
  • Activităţi de mecanică
  • Activităţi de alimentaţie publică
  • Activităţi de turism
  • Activităţi în industria textilă

Participând la stagiile de practică, elevii şi studenţii îşi completează activităţile practice din liceu/facultate, dobândind cunoştinţe tehnice, învatând să lucreze în echipă şi îmbunătăţindu-şi abilităţile de comunicare. Companiile participante au ocazia să cunoască tineri talentaţi, care pot deveni angajaţii companiilor după finalizarea studiilor.

Asigurăm condiţiile necesare participării elevilor şi studenţilor la stagii de practică de un înalt nivel calitativ în cadrul unor întreprinderi/instituţii cu renume, studenţii să îşi însuşească competenţele de muncă şi experienţa necesară unei tranziţii facile spre piaţa muncii.