Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane împreună cu Liceul Tehnologic “Ioan N. Roman” – o echipă pentru elevi şi studenţi

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane –  Solicitant al acestui proiect, este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.

Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoană juridică în anul 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.

Solicitantul desfăşoară regulat activităţi de consiliere, orientare şi formare profesională, ce manifestă o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi a elevilor şi studenţilor, în scopul asigurării unui nivel optim de pregatire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii. În acest sens, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a conştientizat importanţa şi impactul resurselor umane asupra oricarei activităţi de dezvoltare a resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permaneţă iniţiativele parteneriale între actorii din mediul de afaceri şi mediul universitar.

Liceul Tehnologic Ioan N. Roman

Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” – este o unitate de învăţamânt care a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi a elevilor, în scopul asigurării unui nivel optim de pregatire acestora, capabil să le garanteze un acces facil la formare profesională şi la piaţa muncii.

În acest sens, Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” a conştientizat importanţa şi impactul resurselor umane asupra oricărei activităţi de dezvoltare a resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permanenţă iniţiativele parteneriale între actorii din şcoală, mediul de afaceri şi mediul universitar. Prin pregatirea practică şi consilierea elevilor şi studenţilor din grupul ţintă, proiectul se aliniează acestui obiectiv naţional, urmărindu-se facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi, bine pregătiţi şi competitivi în specializările vizate de proiect.