STAGII DE PRACTICĂ PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR PE PIAŢA MUNCII

Găsirea unui loc de practică de calitate a devenit una din cele mai prezente probleme în viața oricărui elev/student, mai ales din cauza faptului că relația dintre mediul privat și licee/universități este încă destul de slab dezvoltată în România. Elevilor şi studenților li se cere experiență în piața muncii în momentul angajării, însă nimeni nu se preocupă suficient să se asigure că aceștia au acces și pot beneficia de șansa dobândirii acestei experienței.

Prin intermediul stagiilor de practică, oferim elevilor şi studenţilor oportunitatea de a se familiariza cu specificul şi cultura unei organizaţii şi de a cunoaşte fluxul de activităţi din cadrul unei unitaţi, sprijinind direct angajaţii unităţii la îndeplinirea activităţilor zilnice.

Programul se adresează tuturor elevilor şi studenţilor care sunt interesaţi să dobândească o  bază de cunostinţe practice in domenii de activitate ca economie, estetică şi igienă corporală mecanică, alimentaţie publică, turism şi industria textilă, să interacţioneze cu profesionişti din mediul specializării lor şi să işi formeze o imagine cât mai clară asupra fluxurilor şi activităţilor specifice în domeniul respectiv. La finalul stagiului de practică, absolvenţii vor primi o adeverinţă care atestă efectuarea stagiului in cadrul unităţii primitoare în practică şi calificativul obţinut în urma parcurgerii acestuia.Prin acest proiect echipa noastră îşi propune:

  • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 375 de elevi şi studenţi (215 elevi şi 160 studenţi) în scopul creşterii inserţiei mai rapide pe piaţa muncii.
  • Redirecţionarea elevilor şi a studenţilor către oportunităţile de integrare pe piaţa muncii identificate.
  • Recompensarea a 108 elevi şi studenţi cu rezultate deosebite la practică în baza evaluării făcute de către mentorii/tutorii de practică.
Public ţintă:
  • Elevi
  • Studenţi

Proiectul, atât prin atingerea obiectivelor specifice, cât şi prin atingerea obiectivului general va genera efecte pozitive pe termen lung pentru cei 375 de elevi si studenti  prin crearea unui sistem de comunicare şi relaţionare eficient între aceştia şi viitorii potenţiali angajatori astfel:

  • Liceenilor prin: activităţi de orientare şi consiliere profesională; familiarizarea cu specificul statutului de student şi angajat; asistarea în conceperea de CV-uri şi scrisori de intentie şi motivaţie; prezentarea de informaţii şi oferirea de acces la informaţiile existente on-line cu privire la cererea şi oferta pieţei muncii.

  • Studenţiilor prin: consiliere şi orientare profesională; facilitarea şi informarea cu privire la posibilităţile de efectuare a practicii profesionale obligatorii sau voluntare; oferirea de cursuri extracuriculare în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii; asistarea în conceperea de CV-uri şi scrisori de intenţie şi motivaţie; prezentarea de informaţii şi oferirea de acces la informaţiile existente on-line cu privire la cererea şi oferta pieţei muncii;

  • Angajatori: acces la baza de date a elevilor/ studentilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă; preselectarea candidaţilor în funcţie de cerinţele angajatorului.

Incepe-ţi cariera cu un stagiu de practică !